VTV1 Ngày hội Gelexia Riverside & Ra mắt căn hộ mẫu