thi công xây dựng tầng 1 dự án nhà ở La Phù ngày 06/01/2019