hoàn thiện mặt bề, san mặt bằng tầng 1 nhà La Phù Hà Nội 24/12/2018