XÂY BỂ NƯỚC VÀ BỂ PHỐT DỰ ÁN NHÀ LA PHÙ NGÀY 15/12/2018