CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NHÀ Ở LA PHÙ NGÀY 24/12/2018